Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje je začelo z delovanjem v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Ves čas so člani svojo dejavnost izvajali v Kulturnem domu v Podbočju, kjer so ustvarili mnoge nepozabne predstave in prireditve.

Društvo je v svoji zgodovini imelo vzpone in padce, ne glede na kadrovsko in finančno stanje, pa je vsa ta leta vzorno in z veliko prostovoljnega dela skrbelo za urejenost dvorane.

Nov zagon je društvo dobilo leta 1998, ko je vodenje društva prevzela Justina Colner in ga vodila do leta 2015. V mandatu do leta 2015-2020 je društvo vodila Andreja Barič Kerin, v letu 2020 pa je vodenje prevzela Ivanka Černelič Jurečič.

Člani društva skrbimo za kulturni program v kraju; obeležujemo državne in krajevne praznike, pripravljamo Miklavževanje, letne koncerte in razne druge priložnostne prireditve.

Sodelujemo z ostalimi društvi in z veseljem ustvarjamo.

Naj bo tako še dolgo časa!

Upravni odbor

Predsednica: Ivanka Černelič Jurečič

Sekretarka: Marjetka Vrhovšek

Gospodar: Matjaž Jurečič (81)

Člani: Jerneja Dornik, Mateja Gačnik Miklavž, Aljaž Vrhovšek, Olga Colarič in Renata Jurečič.

Nadzorni odbor

Franc Černelič (predsednik), Matjaž Jurečič (47) in Justina Colner.