APLIKA S PODOBO VLADARJA

Kdo sedi na prestolu?

Pozlačeno bronasto ploščico z upodobitvijo vladarja na prestolu so arheologi odkrili leta 1992 ob
terenskem pregledu Starega gradu v Podbočju. Aplika, ki je morda služila kot okov lesene skrinjice ali
predstavljala romarski znak, ima tri luknjice in ohranjen žebljiček. Iz tega zanesljivo sklepamo, da je
bila nekoč pritrjena na podlago. Aplika je izdelana v pozitivnem reliefu in meri 32 x 32 mm.
Na apliki je frontalno upodobljen vladar, ki sedi na oblazinjenem prestolu. Njegova desna roka je v
komolcu upognjena proti telesu tako, da trivejnato žezlo drži preko nadlahti. Leva roka je upognjena
stran od telesa in drži jabolko s križem. Ogrnjen v plašč je tako opremljen z vsemi vladarskimi
insignijami. Upodobitev posnema vladarsko imago majestatis, kakor se je v 13. stoletju oblikovala in
uporabljala na pečatih. Na podlagi primerjav apliko časovno umeščamo v 2. polovico 13. stoletja.
Tak tip portreta vladarja se je izoblikoval za časa cesarja Friderika II. Iz rodbine Staufov. V 13. in 14.
stoletju so ga prevzeli mnogi evropski vladarji npr. češki kralj Venčeslav I. in njegov sin Otokar
Přemysl II., nemški kralji Viljem Holandski, Rihard Kornvalski in Rudolf I. Habsburški. Portret je bil v
shematizirani različici razširjen tudi na novcih.
Raziskovalci poudarjajo predvsem podobnost upodobitve na apliki s pečatniki cesarja Rudolfa I.
Habsburškega in Otokarja Přemysla II.
Zaradi materiala in tehnike izdelave je upodobitev na apliki shematična do te mere, da identitete
vladarja ni mogoče zanesljivo ugotoviti.
Pripravila: Jana Puhar (PMB)
Foto: Gregor Molan
Literatura in risba: Mitja Guštin et al., Podbočje – Stari grad, Brežice 1993 in Katarina Predovnik,
Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem, Ljubljana 2003.