COVID – KULTURA

Zaradi virusnih obolenj z valovi epidemije v letu 2020, se občasno vse upočasnjuje in tudi ustavlja. So
vendarle dogajanja, ki jih ničesar ne more ustaviti, dokler smo »ljudje« in živi. To je kultura
posameznika, skupine ali družbe. Ustavljajo se prireditve z izvajalci in obiskovalci. Toda, če zgolj
prireditve jemljemo kot »kulturo«, smo v veliki zmoti. Kultura je zaznavana z našimi besedami,
dejanji, odnosi do znanca, prijatelja, do družbe in do našega društva, ki združuje ljudi s čutom
medsebojno povezanost v kulturi. Literatura z vsemi variantami je in bo ogledalo za človeštvo.
Seveda, če o napisanem ali predstavljenem tudi osebno razmišljamo. Žal je bralcev manj, kot bi želeli,
zato se moramo truditi za predstavitev vsebin, ki ohranjajo pozitivno kulturo. Prepričanje nekaterih
je, da se da vse izvedeti iz TV programov in tiskanih medijev. To pomeni njihovo plitvost in
nekritičnost. Taka oseba se ob malo zahtevnejšem vprašanju življenja izgubi ali postane izrazito
sebična. Zmanjka ji pozitiven odnos do soljudi. Misli, da zmaguje, a v resnici propada.

Člani KD Stane Kerin Podbočje smo se v času virusnih nevarnosti povezali in izvedli zelo lepo proslavo
ob Svetovnem dnevu srca v Brežicah in opravili veliko delo obnove odra v dvorani Podbočje. Kljub
zastoju prireditev, smo pripravili pogoje za nadaljnje kulturne prireditve v našem kraju. Oder je bil
dobesedno gnil in srečo smo imeli, da se ni pod nami zrušil. Dvorana omogoča razmerje 1: 6 med
izvajalci in obiskovalci ali na 20 izvajalcev : 120 obiskovalcev. Povprečje nastopajočih pri nas je nad 25
oseb. Dvorana sprejme okoli 150 ljudi. Večkrat je dvorana popolnoma polna, a kdaj se žal tudi zgodi,
da je na odru več izvajalcev kot v dvorani poslušalcev. Ob polni dvorani uživajo v času prireditve
poslušalci – gledalci in nastopajoči. Obisk prireditve kaže na kulturno raven krajanov in željo po
prisotnosti na dobrem dogodku. Za nastopajoče je urica programa le vrh več tedenskih priprav.

Naj bo čas COVID-a čas za premislek o mojem – tvojem prispevku za lepe trenutke doživljanja
»kulture« ne glede na to, ali sem izvajalec ali obiskovalec.
Franc Černelič
(november 2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published.