KOLEDOVANJE 2021

Koledniki zapeli po svetokriških vaseh

Razmere, ki jih pogojujejo epidemija koronavirusa in posledični ukrepi, so v veliki meri vplivale na minulo božično-novoletno praznovanje, nekaterih utečenih tradicij pa kljub temu niso uspele prekiniti. Tako so se koledniki v župniji Sveti Križ – Podbočje odločili, da se na predvečer praznika svetih treh kraljev odpravijo na tradicionalno koledovanje po vaseh, ki ima že več kot 30-letno tradicijo. Seveda je bilo letos nekoliko drugačno, saj niso hodili od hiše do hiše, ampak so zapeli le na določenih mestih po vaseh, denimo pri kapelicah, križih in na križiščih. Tako so Franc Zakšek, Lovro Jurečič, Krištof Žnideršič, Peter Vrhovšek, Ciril Škedelj in Rok Kerin v vaseh Hrastek, Šutna, Pristava, Dobrava, Podbočje, Brod, Veliko Mraševo, Malo Mraševo in Kalce–Naklo zapeli skupno devetnajstkrat, vaščanke in vaščani, ki jih je kljub dežju privabila njihova pesem, pa so za lačne otroke prispevali dva tisoč evrov, kar je glede na razmere lepa številka.

Peter Pavlovič

IMG_2581
IMG_2580

Leave a Reply

Your email address will not be published.