O NAS

KD Stane Kerin Podbočje

Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje je začelo z delovanjem v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Ves čas so člani svojo dejavnost izvajali v Kulturnem domu v Podbočju, kjer so ustvarili mnoge nepozabne predstave in prireditve.

Društvo je v svoji zgodovini imelo vzpone in padce, ne glede na kadrovsko in finančno stanje, pa je vsa ta leta vzorno in z veliko prostovoljnega dela skrbelo za urejenost dvorane.

Nov zagon je društvo dobilo leta 1998, ko je vodenje društva prevzela Justina Colner in ga vodila do leta 2015. V mandatu do leta 2015-2020 je društvo vodila Andreja Barič Kerin, v letu 2020 pa je vodenje prevzela Ivanka Černelič Jurečič.

Člani društva skrbimo za kulturni program v kraju; obeležujemo državne in krajevne praznike, pripravljamo Miklavževanje, letne koncerte in razne druge priložnostne prireditve.

Sodelujemo z ostalimi društvi in z veseljem ustvarjamo.

Naj bo tako še dolgo časa!

 

UPRAVNI ODBOR

Predsednica:

Ivanka Černelič Jurečič

Sekretarka:

Metka Vrhovšek

Upravnik dvorane:

Matjaž Jurečič (Podbočje 81)

Člani upravnega odbora:

Renata Jurečič, Andreja Barič Kerin, Rok Kerin, Aljaž Vrhovšek in Olga Colarič

Člani nadzornega odbora:
Franc Černelič, Justina Colner in Matjaž Jurečič (Podbočje 47)

Člani KD Stane Kerin Podbočje – dobitniki Prešernovih plaket

Bronasta Prešernova plaketa:

Franc Černelič, Jože Kovačič, Mija Baškovč, Magdalena Kerin, Anka Kerin, Andrej Zupančič, Vera Šketa, Ivanka Černelič Jurečič, Ana Kerin, Martina Strgar, Justina Colner, Uroš Kerin, Helena Alenka Colner (Olovec), Marjetka Vrhovšek, Jerneja Dornik, Renata Jurečič, Franc Zorko, Franc Zakšek

Srebrna Prešernova plaketa:

Franc Černelič

Zlata Prešernova plaketa:

Franc Černelič

Priznanje ZKD Krško za omogočanje kulture:

 Matjaž Jurečič in Milan Colner