DEJAVNOSTI

KOLEDNIKI IZ BUŠEČE VASI

Koledniki iz Bušeče vasi  delujejo od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja. Ves čas jih vodi Janez Hribar. Začeli so tako, da so koledovali z namenom zbiranja denarja za lačne otroke v okviru misijonske akcije. Ljubezen do ljudskega petja jih je združevala dolga leta in jih preko srečanj ljudskih pevcev popeljala po vsej Sloveniji in širše.

V sestavi je 5-7 moških, pojejo pa po starem, naprej, čez in bas.

PEVKE IZPOD BOČJA

Pevke izpod Bočja so začele kot sekcija Društva kmetic Krško, leta 2010 pa se priključile našemu društvu. Ves čas jih vodi zborovodkinja Andreja Barič Kerin. Vsako leto pripravijo celovečerni koncert, skozi leto pa z veseljem nastopajo, kamor jih povabijo. Z veseljem hodijo na vaje in s teh ohranjajo ljudsko pesem in izročilo. Vodja skupine je Olga Colarič.

IGRALSKI MULCI

Igralski mulci so skupina otrok od 3. leta do vstopa v srednjo šolo. Glavna naloga gledališke skupine je priprava Miklavževe predstave. Miklavževanje je v Podbočju tradicija, ki smo jo v društvu začeli leta 1999. Vsako leto pripravimo predstavo, ki ima poučno noto. Veliko veselje so vaje in druženje. Obisk sv. Miklavža po predstavi, vsako leto tradicionalno na predvečer njegovega godu, je za vse otroke v dvorani in nastopajoče na odru, posebno doživetje. Se pa zgodi, da včasih pride v dvorano (nenapovedano) tudi sam lucifer.

Ko otroška gledališka skupina še ni imela svojega imena, je ustvarila Neznalčka, Sveže novice iz osmice in Skrivnosti šolskega WC.

Igralski mulci sodelujejo tudi pri predstavah Teatra svetokriškega in pri raznih prizorih ob drugih prireditvah. Skupino vodi Ivanka Černelič Jurečič

TEATER SVETOKRIŠKI

Odrasla gledališka skupina deluje v društvu že od sredine petdesetih let prejšnjega stoletja. Oder v Kulturnem domu Podbočje je doživel mnoge uprizoritve. Takrat so igrali še naši starši. V osemdesetih letih smo na oder postavili predstavo Dan žena in Gostilna pri Roži, po malo daljšem premoru pa se je oblikovala nova ekipa in ustvarila predstave: Županova Micka, Poročil se bom s svojo ženo, Strogo zaupno, Dan žena… V letih 2014 in 2015 so na odru kraljevali Butalci. Mentorica zadnjih 20 let je Ivanka Černelič Jurečič

Gledališka skupina šteje okrog 20 članov, del te skupine so tudi Flavzarce, ki vsako leto povezujejo koncert Pevk izpod Bočja in sodelujejo tudi na drugih prireditvah.

KORZINGERJI

Pevska skupina Korzingerji je nastala zaradi želje 9 pevcev prepevati pesmi, ki so jim še posebej pri srcu. Ker so v osnovi cerkveni pevci, so si za potrebe sodelovanja na prireditvah nadeli pomenljivo ime. Sodelujejo na prireditvah v kraju, v letu 2019 so izvedli tudi tri gostovanja. Vodi jih Andreja Barič Kerin.

ZLATE LUČKE

Otroški pevski zbor Zlate lučke je nastal leta 2018, ko so se otroci pripravljali na petje pri otroški polnočnici. Leta 2019 so sodelovali tudi na prireditvah v kraju, leta 2020 pa na proslavi ob kulturnem prazniku. Otroški zbor šteje od 25 do 30 članov. Ustvarjajo pod vodstvom Ivanke Černelič Jurečič in ob spremljavi kitarista Petra Vrhovška.