Kulturni praznik 2010

Kulturni praznik 2011

Kulturni praznik 2012

Kulturni praznik 2013

Kulturni praznik 2014

Kulturni praznik 2015

Kulturni praznik 2021


KJER JE VOLJA, TAM JE POT

Člani društva smo ponosni in veseli. Sobota, 30. januar 2021, pa tudi nedelja in naslednji torek, so bili izjemni dnevi. Ne glede na to, da bi lahko rekli, da pač ne gre in da ne bomo in da ne ne da, smo našli voljo in predvsem pot. V dvorani Kulturnega doma Podbočje smo uživali in nastalo je to, kar boste videli. Potrudili smo se po svojih najboljših močeh, znanju in vedenju. Oprostite nam napake in nerodnost ter najdite dobro voljo in energijo. Tudi, če posnetki ne bi dosegli virtualnega sveta, bi v vseh, ki smo program oblikovali, ostal v neizbrisanem spominu. 

Iskrene čestitke ob kulturnim prazniku.

Ivanka Černelič Jurečič