Prešernove plakete

Zlata Prešernova plaketa

2011

Franc Černelič

Bronasta Prešernova plaketa:

2006

Franc Černelič,

Vera Šketa,

Ivanka Černelič Jurečič

2011

Ana Kerin (Kramperšek),

Martina Strgar,

Justina Colner

Uroš Kerin

2012

Alenka Colner (Olovec)

Marjetka Vrhovšek

Jerneja Dornik

2013

Renata Jurečič

Franc Zorko

2014

Franc Zakšek

Priznanje ZKD Krško za omogočanje kulture:

Matjaž Jurečič (Podbočje 47)

Milan Colner

Zlata Prešernova plaketa